Mevzuat

İRAP İLKELERİ

1
Bölgeyi etkileyebilecek tüm afet tehlikeleri analiz edimesi
4
Planların esnek, gerçekçi ve uygulanabilirliği yüksek olması
2
İlgili tüm kurum ve kuruluşlar ile STK ve Üniversitelerin sürece katılımı ve işbirliği sağlanması
5
Kurumsal yapılanma, işbirliği ve kapasite artırımı dikkate alınması
3
Ayrıntılı, kapsamlı, sürdürülebilir ve stratejik olarak hazırlanması
6
Belirli aralıklarla izleme, değerlendirme ve güncelleme yapılması sağlanması

Mevzuat

14-18 Mart 2015 Japonya / Sendai BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması 3. Konferansı’nda Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçeve Belgesi 2030 yılına kadar tüm dünya afet sektörünün ve BM üye devletlerinin en kapsamlı yol haritasıdır. Belgede, 4 öncelik ve 7 Hedef tanımlanmıştır.

Uygulama Yönetmeliği

İlimizde paydaş kurum kuruluşlarla yapılacak olan toplantılar ve çalıştaylar sonucu, İlin Genel Durumu, İlin Afet Tehlike ve Riskleri belirlenecek daha sonra bu tehlike ve risklerin azaltılması, yok edilmesi, yok edilemiyorsa uyumlaştırılması amaçlı hedefler ve eylemler yine kurum kuruluşlarla birlikte oluşturulacaktır.